Statistik Jumlah Pegawai

NO. JENIS KETENAGAAN/ JABATAN JUMLAH FORMASI / KEBUTUHAN KONDISI KETENAGAAN YANG ADA
JUMLAH NAMA / NIP TEMPAT TUGAS
1 2 3 4 5 6
           
1. Ketua 1 1 Dra. Hj. SITI SALBIAH, S.H, M.S.I. PA. Cirebon
        NIP. 19680413.199403.2.004  
2. Wakil Ketua 1 1 H. A. NAFI` MUZAKKI, S.Ag., M.H. PA. Cirebon
        NIP. 19750407.200003.1.002  
3. Hakim 3 3 Drs. MAHSUN PA. Cirebon
        NIP.  19630519.199403.1.001  
        MUHAMMAD NURMADANI, S.Ag  
        NIP. 19720118.199703.1.002   
         H. ASIS, S.H.I., M.H.  
        NIP. 19750312.200805.1.001  
4 Panitera 1 1 Drs. AGUS WACHYU ABIKUSNA PA. Cirebon
        NIP. 19671217.199403.1.004  
5 Sekretaris 1 1 H. AGUS SALIM, S.H.I. PA. Cirebon
        NIP. 19750807.200212.1.003  
6 Panitera Muda 3 3 Dra. Hj. N. IMAS PA. Cirebon
        NIP. 19650425.199303.2.003  
        H. ZAENAL HASAN, S.Sy.  
        NIP. 19650318.198703.1.002  
        MOCH. SUYANA, S.E.I., M.H.I.  
        NIP. 19801104.200904.1.002  
7 Kepala Sub Bagian 3 2 HAFIES YUDHA KUSUMA, S.Kom., S.H. PA. Cirebon
        NIP. 19860606.201101.1.009  
        LUKMAN HAKIM, S.H.I.  
        NIP. 19830619.201212.1.001  
8 Panitera Pengganti 7 7 HAMID MALAWAT, S.H.I. PA Cirebon
        NIP. 19650405.198903.1.005  
        H. OHA TOHA, S.Sy.  
        NIP. 19680109.198803.1.001  
        EMON KUSMAN, S.H.  
        NIP. 19720424.199203.1.002  
        ALI MAUNGGA, S.H.  
        NIP. 19900919.201212.1.003  
        LUKMANUL HAKIM, S.H.I.  
        NIP. 19800916.200604.1.004  
        ULI ANISAH, S.H.  
        NIP. 19741207.201405.2.001  
        SIROYATUN NAYYIROH, S.Ag.  
        NIP. 19740814.201408.2.003  
9 Jurusita 2 1 ERIZAL PA. Cirebon
        NIP. 19630720.198703.1.002  
10 Jurusita Pengganti 4 1 SITI SUAEDAH PA. Cirebon
        NIP. 19641121.198503.2.002  
11 Analis Perkara Peradilan 1 1 TYAS SANTIKA NINGRUM, S.H. PA. Cirebon
        NIP. 19900411.201903.2.008  
12 Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1 0   PA. Cirebon
           
13 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 1 1 HESTINA DWI SARI RUMAHORBO, S.E. PA. Cirebon
        NIP. 19960815.201903.2.009  
14 Pengelola Perkara 1 0   PA. Cirebon
           
15 Bendahara 2 0   PA. Cirebon
           
16 Pengolah Data Informasi dan Hukum 1 0   PA. Cirebon
           
17 Pengelola Sistem Jaringan 1 0   PA. Cirebon
           
18 Pengelola BMN 1 0   PA. Cirebon
           
19 Pengadministrasi Persuratan 1 1 OOM MARYAMAH PA. Cirebon
        NIP. 19641003.198503.2.002  
20 Pranata Barang dan Jasa 1 0   PA. Cirebon